Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
органи управління
контактна інформація
відокремлені підрозділи
Аудит.висновки та фінанс.звітність
правила надання фінансових послуг
для споживачів
 


 Дата створення кредитної спілки – 15.05.2000 рік

Код ЄДРПОУ – 25837443

Код КОАТУУ – 1820610100

Поштовий індекс – 12700, Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, провулок Кооперативний 2б

Тел/факс – (04144) 3-13-76

Тел.- (04144) 3-15-45

Реєстраційний номер у Єдиному державному реєстрі: 1 282 120 0000 000007           Дата державної реєстрації: 28.05.2004р. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Серія КС № 202. Дата видачі 

 28 травня  2004 року.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки: Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Тел.: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua

Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою “Добробут”

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Види господарської діяльності, на провадження яких видані ліцензії:

Діяльність кредитної спілки по наданю коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження НКФП № 703, від 23.03.2017 року. Безстрокова.

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія.

 

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.


Відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.

 

Інформація про кредитне посередництво: Відсутня.

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство не порушувалася, процедура санації не застосовувалася.

 

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: КС «Добробут» в стадії ліквідації не перебуває. 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України