Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
органи управління
контактна інформація
відокремлені підрозділи
Аудит.висновки та фінанс.звітність
правила надання фінансових послуг
для споживачів
 

ДОВІДКА

 

ПРО СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ  «ДОБРОБУТ»

 

 

24 травня  2019 р.

 

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по

батькові

Дані паспорта або документа, який його замінює

Посада в органі управління

Освіта

Відомості про наявність (відсутність) непогашеної судимості

 

 

Члени Спостережної ради кредитної спілки „ Добробут

 

 

1

Душко Тамара

Василівна

 

Голова

Середня

відсутня непогашена

судимість

 

2

Решетник Максим Володимирович

 

                      

 

 

Заступник Голови

Середня спеціальна

відсутня непогашена

судимість

 

3

Панчук Олександр Миколайович

 

Секретар

Середня

відсутня непогашена

судимість

 

4

Богуш Світлана Миколаївна

 

Член

Вища

відсутня непогашена

судимість

 

5

Орчинська Людмила Євгенівна

 

Член

Вища

відсутня непогашена

судимість

 

 

Члени Ревізійної комісії кредитної спілки „ Добробут

 

 

1

Олійник Тамара Миколаївна

 

Голова

Середня спеціальна

відсутня непогашена

судимість

 

2

Майструк Ольга Володимирівна

 

Секретар

Вища

відсутня непогашена

судимість

 

3

Шепетун Інна Анатоліївна

 

Член

Вища

відсутня непогашена

судимість

 

 

Члени Кредитного комітету кредитної спілки „Добробут

 

 

 

 

1

Прокопчук Юрій Павлович

 

Голова

Середня спеціальна

відсутня непогашена

судимість

 

2

Ейсмонт Віктор Ананійович

 

Член

Вища

відсутня непогашена

судимість

 

3

Курило Неля Михайлівна

 

Член

Середня спеціальна

відсутня непогашена

судимість

 

 

 

Члени Правління кредитної спілки „Добробут

 

1

Ейсмонт Віктор Ананійович

 

Голова

Вища

відсутня непогашена

судимість

 

2

Решетник Ольга Анатоліївна

 

 

Член

Вища

відсутня непогашена

судимість

 

3

Гетман Наталія Сергіївна

 

Член

Середня спеціальна

відсутня непогашена

судимість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління

 кредитної спілки   «Добробут»

 

 

Ейсмонт В.А.

 

 

 

 

 

 

  Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України